ลาเต๊ะ ล. .; มุนินทร์นพมาศ จ. . .; เจริญมิตรมงคล ส. . การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้ 6 ชนิด และการพัฒนาโลชั่นบำรุงผิวผสมสารสกัดจากดอกหางนกยูง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 2, p. 38–46, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258726. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.