ศรีสุข สุธีรา. 2018. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากน้ำนมลูกเดือย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 1 (2). Yala, Thailand:53-64. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124450.