ลาเต๊ะ ลิขิต, มุนินทร์นพมาศ จีรวิชญ์, และ เจริญมิตรมงคล สริลลา. 2023. “การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้ 6 ชนิด และการพัฒนาโลชั่นบำรุงผิวผสมสารสกัดจากดอกหางนกยูง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8 (2). Yala, Thailand:38-46. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258726.