[1]
สุ่มแช่ม ศ., โสมาลา ณ., พูลประเสริฐ พ., และ เสนารัตน์ ศ., “มิญชวิทยาของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกของผีเสื้อ หนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758)”, YRU J. Sci. Technol., ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 43–55, พ.ค. 2018.