[1]
จันทราอภิรักษ์ ศ., ร่มโพธิ์ภักดิ์ ธ., แก้วประสิทธิ์ จ., และ ลอยสรวงสิน อ., “ปริมาณสารโดปามีนในกล้วยหอมทองที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 14 และ 25 องศาเซลเซียส”, YRU J. Sci. Technol., ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 88–93, พ.ย. 2018.