[1]
ไชยมงคล ล., “โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน”, YRU J. Sci. Technol., ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 129–137, พ.ย. 2018.