[1]
ดอปอ ฮ., กูแวะ พ., และ เจ๊ะหลง อ., “ความบริสุทธิ์ของผลึกนาโนแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่สังเคราะห์จากกากบูดูโดยวิธีการแคลไซน์และการดูดซับยาปฏิชีวนะ streptomycin เบื้องต้น”, YRU J. Sci. Technol., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 32–40, มิ.ย. 2019.