[1]
อนันตนุกูลวงศ์ โ., เจ๊ะแม ร., และ สาเร๊ะนุ น., “การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”, YRU J. Sci. Technol., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 47–53, มิ.ย. 2019.