[1]
มิตรเปรียญ ท., “โครงสร้างของอัณฑะในช่วงพัฒนาขั้นสมบูรณ์ของปลาน้ำลึกชนิด Gavialiceps javanicus จากทะเลฝั่งอันดามัน ประเทศไทย”, YRU J. Sci. Technol., ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 74–83, ธ.ค. 2019.