[1]
เวทโอสถ ส., “ประสิทธิภาพของการพัฒนาเส้นใยเห็ดบางชนิดจากการใช้มันเทศ กล้วยหิน และข้าวโพดฝักอ่อน ทดแทนมันฝรั่งในอาหารเลี้ยงเชื้อ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 85–94, ธ.ค. 2020.