[1]
เสนารัตน์ ศ., “[Retracted Article] จุลกายพยาธิวิทยาของตับและไตของตัวแทนปลาทะเลความลึกระดับปานกลางจากทะเลอันดามัน ประเทศไทย”, YRU J. Sci. Technol., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 104–111, ธ.ค. 2020.