[1]
ปิยะบุญ อ., ขาวสุริจันทร์ ร., และ วิริยะภูมิสิริ อ., “การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium inundatum ในการควบคุมจอก ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 20–26, มี.ค. 2021.