[1]
จักรานุวัฒน์ น. และ คุณจันทร์สมบัติ พ., “การพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากแป้งปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมแป้งเกาลัดเสริมไลโคปีนจากมะละกอ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 145–153, ก.ค. 2021.