[1]
นุ่นแก้ว โ., หะยีสาและ ด. ., ก้อเด็ม ช. ., ภัทรพฤกษา ศ., และ อัลมุมีนีน อ. ., “ความเข้มข้นที่เหมาะสมขององค์ประกอบน้ำยาพรมศพเพื่อควบคุมการเจริญของเชื้อราจากร่างอาจารย์ใหญ่”, YRU J. Sci. Technol., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 154–161, ก.ค. 2021.