[1]
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. บ., “บรรณาธิการแถลง”, YRU J. Sci. Technol., ปี 6, ฉบับที่ 2, ก.ค. 2021.