[1]
ตาเย๊ะ น., สุขจันทรา จ. ., ณ นคร ค. ., และ กาแมแล ร., “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาส้มปลานิล”, YRU J. Sci. Technol., ปี 7, ฉบับที่ 3, น. 1–8, ธ.ค. 2022.