[1]
บุญก่อน พ. ., มีสำลี จ. ., สมบัติศิริ พ. ., สุวรรณเรือง ช. ., และ ไทยสุชาติ ห. ., “การสกัดใบเปล้าหลวงและรางจืดด้วยเทคนิคไมโครเวฟเพื่อนำไปพัฒนาเป็นสูตรสารสกัดเข้มข้น สำหรับเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร”, YRU J. Sci. Technol., ปี 8, ฉบับที่ 3, น. 1–12, ธ.ค. 2023.