[1]
ชาบำเหน็จ พ., นิลวัฒน์ ว., และ จำรัสประเสริฐ พ. ., “ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากผักตบชวาและเปลือกกระเทียม โดยใช้แป้งข้าวโพดเป็นตัวประสาน ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 8, ฉบับที่ 3, น. 13–19, ธ.ค. 2023.