[1]
นากุดนอก ก. . และ รังสูงเนิน ธ. ., “การเปลี่ยนคาบวงโคจรและการวิเคราะห์กราฟแสงของระบบดาวคู่ วี410 ออริเกีย”, YRU J. Sci. Technol., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 9–18, ส.ค. 2023.