[1]
วาณิชย์ปกรณ์ พ. ., สีเผือก พ. ., และ หาญศึก ส. ., “การจัดการหนอนเจาะผลทุเรียน Conogethes punctiferalis Guenée (Crambidae: Lepidoptera) แบบผสมผสานเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 8, ฉบับที่ 3, น. 20–30, ธ.ค. 2023.