ลาเต๊ะ ล. ., มุนินทร์นพมาศ จ. . ., และ เจริญมิตรมงคล ส. . “การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้ 6 ชนิด และการพัฒนาโลชั่นบำรุงผิวผสมสารสกัดจากดอกหางนกยูง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 38-46, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258726.