กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย “โจแดง” ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy