กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์จากพริกลูกผสมชั่วที่ 1 ‘PEPAC7’ × ‘PEPAC92’ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy