กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้เทคนิค duplex RT-PCR สำหรับตรวจสอบเชื้อ Piper yellow mottle virus และ Cucumber mosaic virus ที่ก่อโรคในพริกไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy