กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราการแสดงออกของยีน gus จากการควบคุมของยูคาลิปตัสโปรโมเตอร์ KORRIGAN ในเนื้อเยื่อจำเพาะของยาสูบ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy