กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบขีดสีน้ำตาลข้าวด้วยการใช้ Trichoderma asperellum NST−009 ร่วมกับ Bacillus subtilis NST−002 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy