กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ร่วมกันของผงเชื้อ Trichoderma sp. และ Bacillus sp. ต่อการควบคุมโรคเมล็ดด่างที่เกิดจาก Bipolaris oryzae ในข้าว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy