กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอาหารจากสารละลายสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช่ดินและอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลานไพลิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy