กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในช่วงต้นของฤดูต้นฝน ภายใต้การให้น้ำหยดใต้ผิวดินและน้ำหยดบนดิน เปรียบเทียบกับน้ำฝนตามธรรมชาติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy