กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคลำต้นเน่าของข้าวโพดด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของกลุ่มยีน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy