กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของสายพันธุ์กลายที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ซึ่งแยกจากดินรอบรากในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของต้นกล้าแตงกวา สาเหตุจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy