กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำแนก และรูปแบบการแสดงออกของยีน NIP6;1 (Boric Acid Channel for Preferential Transport of Boron) ในปาล์มน้ำมันชนิดเทอเนร่า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy