กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกพันธุ์พืชวงศ์แตงต้านทานต่อเชื้อไวรัส Cucumber mosaic virus, Papaya ringspot virus และ Zucchini yellow mosaic virus Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy