กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรครวงไหม้ และเมล็ดด่างของข้าวโดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของกลุ่มยีน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy