กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์จากเนื้อเยื่อลินเดอเนียด้วยสารละลายโคลชิซินในสภาพปลอดเชื้อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล