กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Squash mosaic virus โดยใช้โปรตีนห่อหุ้มอนุภาคไวรัสที่ผลิตได้จากยีนสังเคราะห์เป็นแอนติเจน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล