กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอัตราการฉีดพ่นคลอร์ไพรีฟอสและไดเมทโธเอตต่อปริมาณสารตกค้าง ในต้นหอม (Alliumcepa var. aggregatum) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล