กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำแนกชนิดของเชื้อรา Aspergillus spp. และ Penicillium spp. ที่ปนเปื้อนในอาหารผลิตผลทางการเกษตร และดินเพาะปลูก และการสร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน บี1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล