กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาร plumbagin ในเซลล์แขวนลอยจาก hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง โดยการกระตุ้นด้วย methyl jasmonate ในอาหารสูตร B5 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล