กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtillis NS–03 ในการควบคุม โรคใบขีดสีน้ำตาลของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Cercospora oryzae Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy