กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของพริกไทยสด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy