กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้แบบจำลองการปลูกพืช DSSAT เพื่อประเมินผลิตภาพดินที่ใช้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy