กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อลักษณะต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศพันธุ์ปลูกด้วยวิธี Association Mapping Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy