กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกร อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy