กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่อปุ๋ยโพแทสเซียมในชุดดินวารินที่ถูกปรับปรุงด้วยเปลือกดินมันสำปะหลังต่อเนื่อง 2 ปี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy