กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของเชื้อรา Trichoderma harzianum และวิธีทดสอบความงอกต่อการงอกและการเจริญเติบโตในระยะกล้าของข้าวอินดิกาและจาโปนิกา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy