กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้น้ำแบบน้ำหยดบนดินและใต้ผิวดินด้วยระบบอัตโนมัติที่มีต่อผลผลิตของมันสำปะหลังเก็บเกี่ยวอายุสั้นที่ปลูกปลายฝน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy