กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบวิธีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจประเมินโรคใบด่างมันสำปะหลัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy