กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยากรณ์ปริมาณน้ำหลากเขตพื้นที่ทำเกษตรของชุมชนในเขตรับน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy