กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของความลึกการไถพรวนดินและความลึกการหยอดเมล็ดต่อการเจริญเติบโตของข้าวในสภาวะแห้งแล้ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy